نهال آلو شابلون – زود رس، درختی قوی و بلند می­باشد و نیاز به مراقبت ویژه دارد. این درخت به گردافشانی نیاز ندارد، نسبت به سرمای دیررس بهاره