منشا نهال بادام پسته­ ای، آسیای غربی است و از ارقام دیرگل درخت بادام به حساب می­ آید. مقاومت این نوع در برابر خشکی خوب است و سرما