دسته: انواع نهال توت

توت سفید هرات

نام نهال:توت سفید هرات زمان رسیدن:اوایل خردادپایه:بذری.پیوندی مشخصات ظاهری:شیرین سفید درشت فواید توت سفید: پیشگیری از سرطان افزایش طول عمر تصفیه خون تقویت کلیه ها پاک کننده کبد
ادامه مطلب